Kompaktowa centrala grzewcza do solarnego wspomagania centralnego ogrzewania

VITOSOLAR 300-F

Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza do współpracująca z kolektorami słonecznymi dla podgrzewu CWU i wspomagania CO.

  • urządzenie oparte o gazowe kotły kondensacyjne Vitodens 200-W 4,8 kW – 35 kW oraz Vitodens 300-W 3,8 kW – 35 kW
  • wielosystemowy zasobnik buforowy o pojemności 750 litrów z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. i wężownicą solarną
  • zintegrowany stelaż do wspólnej zabudowy kotła oraz zasobnika buforowego, gwarantujący kompaktowe wymiary – powierzchnia ustawienia 1,5 m2
  • zabudowana armatura grzewcza oraz solarna ułatwia montaż oraz obniża koszty zakupu
  • dzięki dużej wydajności c.w.u. możliwy jest komfortowy pobór wody jednocześnie z kilku punktów
  • dogrzewanie centralnego ogrzewania oraz c.w.u. przez darmową energię solarną pozwala znacząco obniżyć koszty ogrzewania
  • wysoefektywne pompy obiegu solarnego oraz grzewczego zmniejszają pobór mocy elektrycznej przez kocioł
  • zabudowany regulator z serii Vitotronic pozwala na sterowanie zarówno obiegiem solarnym, grzewczym jak i c.w.u.
  • możliwość przyłączenia dodatkowych źródeł ciepła takich jak kominek z płaszczem wodnym, kocioł na paliwo stałe, grzałka elektryczna

Copyright ©2012. Site coded by Zonni.pl